головна сторінка
 
зворотній зв'язок
 
мапа сайту
 
Тел +38 (0352) 28 51 92
Факс +38 (0352) 28 51 92
 
Українська (Україна) Русский (Россия) English (UK)
Вівторок, 20 січня 2015 08:49

Молоді спеціалісти – майбутнє ПАТ "ТРЗ "Оріон"

Ефективна робота та розвиток ПАТ "ТРЗ "Оріон" залежить від постійної підготовки необхідних фахівців і працівників робітничих професій, виходячи з реальних потреб підприємства. Залучення молоді – є основним вектором у кадровій роботі заводу. Тісний зв'язок "Оріону" з вищими навчальними закладами та закладами професійної підготовки, дає можливість забезпечувати підприємство необхідними спеціалістами.

Так, з метою залучення молодих спеціалістів, ПАТ "ТРЗ "Оріон" уклало договір про співпрацю з Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя. У відповідності до умов цього договору, сторони зобов'язалися співпрацювати в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи університету та взаємного обміну досвідом, з метою покращення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві. Враховуючи взаємну зацікавленість, підприємство та навчальний заклад домовились спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем проходження практики студентів та працевлаштування випускників університету.

Взаємна співпраця полягає у наданні можливості підвищення кваліфікації та стажування науково - педагогічних та інженерно - технічних працівників у відповідних структурних підрозділах підприємства та університету, також буде організовуватись стажування і практика для студентів університету на виробничих потужностях ПАТ "ТРЗ "Оріон". Спільно з навчальним закладом планується організація наукових та науково-технічних конференцій, семінарів, взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм практик та окремих курсів підготовки.

Керівництво підприємства розуміє, що сьогодні потребуються не просто робітники чи фахівці, а висококваліфіковані працівники, які володіють сучасними технологіями, технікою та обладнанням. І завдання навчальних закладів, спільно з підприємством - підготувати таких фахівців.